ekoder.org

2023-2024 EKODER BURS BAŞVURU REHBERİ(18.09.2023)

2023-2024 EKODER BURS BAŞVURU REHBERİ(18.09.2023)
2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EKODER BURS  BAŞVURU REHBERİ  (18.09.2023)

Değerli öğrencilerimiz,

 Geçen yıl bizden burs hakkı kazanan ve bu yıl da burs vermeye devam edeceğimiz 40   Eskipazarlı  üniversite öğrencimize  ilave olarak (4 yıllık)  12 öğrencimize daha yeni burs vermeyi planlamış bulunuyoruz.
Öncelikle belirtmeliyiz ki, Devletten karşılıksız KYK Bursu  kazanan/kazanmış  öğrencilerimiz ( tıp ve diş hekimliği hariç) ile  iki yıllık Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencilerimize Yönetmeliliğimiz gereği  EKODER Bursu veremiyoruz. Bu öğrencilerimizin müracaat etmemeleri rica olunur.
Başvurunuzu kolaylaştırmak ve olası soruları baştan karşılamak için sizlere bir başvuru rehberi hazırladık. Açıklamaları dikkatle okuduğunuzda tüm süreci en doğru şekilde  ve kısa sürede tamamen elektronik ortamda tamamlamanız mümkün olacaktır.
 
Başvuru zamanı ve Sonuçların İlanı

Burs başvuruları 25 Eylül-25 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Burs kazananlar 05 Ocak 2024 günü internet sitemizden ilan edilerek öğrencilerimizin hesaplarına Kasım-Aralık ve Ocak ayları bursları toplu yatırılacaktır.

Başvuru Şekli

Eskipazarlı 4 yıllık Üniversite Öğrencilerimiz, internet sitemizde yayınladığımız Burs Yönetmeliğimizi (http://www.ekoder.org/burs-yonetmeligi-ve-ekleri-137037) 4.5.6. ve 8..maddelerinde belirtilen koşullara uygun olmaları durumunda burs başvurusu yapabileceklerdir. Koşulları uymayan öğrencilerin başvuruları işleme alınmayacaktır.
Başvuru evraklarının tamamı PDF formatında  taranarak eskipazarekoder@gmail.com mail adresimize elektronik ortamda gönderilecektir.Elden başvuru kabul edilmeyecektir..
Not: Derneğimizin tüm işlemleri (yönetmeliğin incelenmesi, başvuru formunun indirilmesi,  başvuru evraklarının gönderilmesi)  elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda,   öğrenciye burs ödemesi, hayırseverlerimizin burs katkıları da tamamen bankacılık sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Elden ödeme alınmamakta ve ödeme yapılmamaktadır. Bu uygulamanın amacı,  tüm işlemlerimize  kurumsallık- şeffaflık ve izlenebilirlik kazandırmaktır.

 Başvuru Evrakları

a) Başvuru Formu (EK-1) (İnteret sitemizde bulunan  Burs Yönetmeliği ekinden indirilebilmektedir.)
Başvuru Formu,internet sitemizden indirilerek ilgili bölümleri mavi tükenmez kalemle doldurulup mutlaka imzalanacaktır. İmzalı başvuru formu ve istenen tüm belgeler PDF formatında taranarak elektronik belge haline getirilecek, süresi içinde  e- posta adresimize  mail olarak gönderilecektir.
 Başvuru formu elektronik ortamda Yönetmelik ekinde (EK-1) mevcut olup,   http://www.ekoder.org/uploads/ekoder.org//dosya/basvuru-formu-2021831122727.pdf  linkinden de  doğrudan indirilebilmektedir.
b) Özgeçmiş  (Öğrenci kendisi hazırlayacak)
Özgeçmiş,  öğrencinin belirleyeceği bir formatta  ayrıntılı olarak hazırlanmış ve mutlaka fotoğraflı olmalı, iletişim bilgileriniz ile aile ikamet adreslerini de içermelidir.
c)  T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
d) Ebeveyne  ait “ Nüfus Aile Kayıt Örneği” (e-devletten alınacak)
 Nüfus Aile Kayıt Örneği mutlaka ebeveyne (baba ya da anneden birine) ait olmalıdır. Nüfus Aile Kayıt Örneğinde görünen kardeşlerden Lisede ve/veya Üniversitede okuyan varsa öğrenci belgeleri mutlaka başvuru evrakına eklenecektir. 8.sınıfa kadar öğrenci olan kardeşlerden belge istenmemektedir.

e) Adli Sicil Belgesi (e-devletten alınacak )

f) Aile Gelirini Gösterir Belge ( Onaylı İş Yeri Maaş bordrosu, e-devletten Emekli maaş belgesi , Güncel Vergi Levhası,Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi vb.)
g) Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir)        
h) Transkript-  Lisans öğrenimini sürdüren bursiyer adayları için adayın tamamladığı son ders yılı itibariyle derslerinden aldığı notları gösteren ve Üniversite tarafından onaylanmış belge (öğrenci  okuldan alacak)
ı) Kredi ve Yurtlar Kurumundan  KYK bursu alıp almadığını  gösterir belge.(KYK bursları açıklandıktan sonra kurum internet sitesinden sorgulanarak Aralık ayı ortalarında alınacak)
j) Diğer belgeler.
*Ev kira ise Aile ve öğrenci için ayrı ayrı olmak üzere imzalı  kira sözleşmesi fotokopisi
 
EKODER YÖNETİM KURULU
 


YukariCik