ekoder.org

İLK BASIN BİLDİRİMİZ 12.03.2012

İLK BASIN BİLDİRİMİZ 12.03.2012

ESKİPAZAR EKONOMİK KALKINMA DERNEĞİ                  

 

(EKODER)

 

1 NOLU BASIN BİLDİRİSİ

 

  (24.02.2012)

 

İlçemiz ekonomisinin güçlenmesi, işsizlik nedeni ile yaşanan olumsuzlukların  önlenmesi, Eskipazar’ın Ekonomik olarak Kalkınması hepimizin ortak talebidir.

1990 ‘lı yıllardan başlamak üzere , Eskipazar’ın yeterli ekonomik büyümeyi sağlayamadığı için hızla nüfus kaybetdiği hepimizin malumlarıdır

Eskipazar’da  1935 yılında 16.509 kişi yaşarken 2011 yılı  nüfusumuz 12.527 dir.

1990 yılı ile 2009 yılları arasında Eskipazar’da şehir merkezinde yaşayanların  yüzde 19’u,  köylerde yaşayanların yüzde 44’ü başka şehirlere işsizlik nedeni ile göç etmiştir.

 Eskipazar’da 1990-2009 yılları arasında  adeta  köyler boşalmıştır.

Eskipazar tam bir emekli şehri görünümündedir.Eskipazar’da gelirlerin yüzde 64’ü emekli maaşlarından oluşmaktadır.

Tüm bu gerçekler bize Eskipazar’da Ekonomik Kalkınma ihtiyacını ve bu konuda çalışmalarımızı yoğunlaştırmanın gerektiğini göstermektedir.

 

Bu gerçekten ve ihtiyaçtan hareketle,  Eskipazar’ın potansiyel kaynaklarını harekete geçirecek projelere  ve “Ekonomik Kalkınma ” hedefine odaklanan  Eskipazar Ekonomik Kalkınma Derneği , 25 kişilik Kurucular Kurulunun imzaları ile 19.02.2012  Pazar günü saat 13.00 itibarı ile kuruluş kararı almış bulunmaktadır.

 

Kuruluş evraklarımız  21.02.2012 Salı günü  Kaymakamlık Makamına teslim edilmiştir.

 

 Kurucular Kurulu içinden 17 kişi Yönetim Kurulu olarak görev almaktadır.

 

İlçemizin İş Adamları, Teknik İnsanları ve Bilim İnsanları olmak üzere her türlü beşeri ve mali sermayemizi bir araya getirerek  ilçemizde son zamanlarda yaşanan olumlu gelişmelere katkı vermek , ekonomik kalkınmaya destek olacak projeler geliştirmek temel hedefimizdir..

 

Dernek tüzüğümüzde  belirtilen amaçlardan bazılarını şu şekilde ifade edebiliriz.

 

  1. Eskipazar’ın sosyal ve ekonomik  kalkınmasıyla ilgili temel sorunları ve sahip olduğu doğal-tarihi-kültürel-turistik-ekolojik, tarımsal ve ticari  potansiyelleri ortaya koymak,

 

  1. Eskipazar’da Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Kalkınmanın sağlanabilmesi için;  ülke, bölge ve yöre gerçeklerini dikkate alan program ve projeler geliştirmek,

 

  1. Eskipazar’da kalkınma sorunlarından olumsuz yönde etkilenen işsiz gençleri, güçsüz sosyal kesimleri; yerinde istihdam ve gelir artışı sağlamayı hedefleyen, ekonomik   projerle  desteklemek,

 

  1. Kadınların  sosyal statülerini güçlendirmek, karar süreçlerindeki etkilerini artırmak,

 

  1. Yaşlı, Özürlü,  Kimsesiz  vb. dezavantajlı kesimlerin  yaşamını kolaylaştırıcı  projeler geliştirmek,

 

  1. Eskipazar’da  ekonomik ve sosyal alanda  işbirliği anlayışını geliştirmektir.

Çalışmalarımızda öne çıkartmayı düşündüğümüz  Ekonomik ve Sosyal Eksenler,

 

 Ekonomik alanda 4T (Tarım-Turizm-Tanıtım-Ticaret),

 

 Sosyal alanda  MESK (Meslek-Eğitim-Sağlık-Kültür) dir.

 

 

Derneğin amaçlarını ifade eden bu kısa açıklamalardan da anlaşılacağı üzere odaklandığımız alan Ekonomi ve Kalkınma dır

 

Sorunların çözümünde güçlü yöre Milletvekillerimiz, Bakan Yardımcılarımız, Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız gibi  önderlikleri fırsat olarak görmekteyiz.

 

Eskipazar’ın kalkınması için halen sürdürülen çalışmalara EKODER olarak destek vereceğimizi ve üreteceğimiz yeni projelerde birlikte hareket edeceğimizi belirtiyoruz.

 

Dernek olarak;  Üniversite, Meslek Odaları ve Meslek Kooperatifleri , Köy Kalkınma Kooperatifleri,  Muhtarlıklar  ve  Esder- Anesder- Karesder- İstesder- Antesder- Köy derneklerimiz gibi sivil toplum örgütleri, önceki Belediye Başkanlarımız, İl genel Meclisi Üyeleri   ile Eskipazar’lı bilim insanları, Eskipazar’da ve  dışında yaşayan bürokratlarımız ve teknik insanlarımızla  sıkı bir istişare içinde olmayı, yerel ihtiyaçları ve öncelikleri birlikte belirleyip çözümlerini birlikte projelendirmeyi  hedefliyoruz.

 

Bu amaçla Yönetim Kurulumuzca oluşturduğumuz  İstişare Konseyine  tüm bu kesimleri davet edeceğiz.

 

İlk  uygulamamızı Ziraat Odası ile gerçekleştiriyoruz. Eskipazar 41 Köy Sulama ve Tarımsal Dönüşüm Projesini Mart ayı içinde tüm ilgili kesimlerle geniş katılımlı bir toplantıda dernek olarak paylaşacağız.

 

Eskipazar’ın Kalkınması için bir araya gelme projesi olarak gördüğümüz bu girişimin  tüm kesimlerce beklendiğinin ve özlendiğinin bilincindeyiz.

 

Bu itibarla çabalarımızın olumlu sonuçlar vereceğini ve el birliği içinde “ben değil BİZ olarak Eskipazar’a hizmet edebileceğimizi biliyoruz.

 

“Söz konusu Eskipazar ise   Gerisi Teferruattır” diyen herkesle kol kola girerek yola çıkıyoruz.

 

Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.24.02.2012

 

ESKİPAZAR EKONOMİK KALKINMA DERNEĞİ (EKODER)

YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

 

 

KURUCULAR  KURULU ve YÖNETİM KURULU

                                      ONURSAL BAŞKAN: Seyhan Cengiz TURHAN

 

 

 

 

 

1.

Mehmet Emin ASLAN

Mühendis

Kurucular Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Bşk

2.

Ahmet BOSTAN

Yönetici

Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi

3.

Ömer ULUDAĞ

Mühendis

Kurucular Kurulu ve Genel Sekreter

4.

Mutlu ÖZDEN

Eczacı

Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi

5.

Kenan ARSLAN

Eczacı

Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi

6.

Sinem GÜNGÖR

Eczacı

Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi

7.

Esma DORUK

Avukat

Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi

8.

Mintaze YENİAYDIN

Eğitimci

Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi

9.

Firdevs DELİKURT

Eğitimci

Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi

10.

Yunus ŞEN

Eğitimci

Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi

11.

Mehmet KARA

Eğitimci

Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi

12.

Necmettin BAŞKAYA

İş adamı

Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi

13.

Hasan AKGÜN

İş adamı

Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi

14.

İbrahim YAMAN

İş adamı

Kurucular Kurulu ve Muhasip Üye

15

Kemal  ŞEREFLİ

İş adamı

Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi

16

İsmail  ALICI

İş adamı

Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi

17.

İsa GÖKTAŞ

İş adamı

Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi

18

İsmail GÜVEN

Esnaf

Kurucular Kurulu  Üyesi

19

Bekir YURTTAŞ

İmalatçı

Kurucular Kurulu Üyesi

20

Kamil ÜNAL

Mali Mşv

Kurucular Kurulu Üyesi

21

Halil ÖZDEMİR

Mali Mşv

Kurucular Kurulu Üyesi

22

Hüseyin AKSU

Merkez Muhtarı

Kurucular Kurulu Üyesi

23

Cemil KAYMAK

Ziraat Odası Bşk

Kurucular Kurulu Üyesi

24

Musa ÖZDEN

Mali Mşv

Kurucular Kurulu Üyesi

25

Halit KILIÇ

Mali Mşv

Kurucular Kurulu Üyesi

 

 

  EKODER YÖNETİM KURULUNCA  İSTİŞARE KONSEYİNE SEÇİLEN ÜYELER

 

 

ÜNİVERSİTE

KÖY KALKINMA KOOPERATİFLERİ

Eskipazar Meslek Yüksek Okulu

Babalar Koop

MESLEK ODALARI  ve KOOPERATİFLERİ

Büyükyayalar Koop

Ziraat  Odası

Beytarla

Esnaf  Oda

Deresoplan

Şoförler  Odası

Doğancılar-Karaören

Esnaf Kefalet Koop

Hamamlı-Kuzviran-Sadeyaka-Doğlacık-B.Ören

Nakliyeciler Koop

Hamzalar

Tarım Kredi Koop

Kabaarmut

Minübüscüler Koop

Kapucular

 ÖNCEKİ BELEDİYE BAŞKANLARI

Köyceğiz

MERKEZ İLÇE MUHTARLARI

Ova-Haslı-Kulat

Merkez Mah Muh

Yazıboy-Belen-Yürecik-Budaklar

Yenimahalle Muh

Yalakkuz-Sofular

Yamanlar Mah Muh

Şevkiler-Adiller

İstasyon Mah Muh

 

Bahçepınar Muh

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Kıranköy Mah Muh

Esder

Mermer Mah Muh

İstesder

KÖY MUHTARLARI (49 köy)

Anesder

YEREL MECLİS ÜYELERİ

Karesder

İl genel Meclisi Üyeleri

Antesder

Belediye Meclisi Üyeleri

Eskipazar Köy Derneklerimiz

Kent konseyi Bşk

 

YARDIM KURUMLARI

BİLİM ADAMLARIMIZ

Kızılay

 

Türk Hava Kurumu

Prof.Dr Hasan ÇELİK

BANKA MÜDÜRLERİ

Prof.Dr.Baki ERDOĞAN

Ziraat Bankası

Prof.Dr Muharrem VAROL

Halk Bankası

 

 

ESKİPAZAR VE DIŞINDA YAŞAYAN TÜM TEKNİK VE İDARİ BÜROKRATLARIMIZ

 

 
 


YukariCik