ekoder.org

BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETİŞİM SEMPOZYUMU (17 ARALIK 2014)

BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETİŞİM SEMPOZYUMU (17 ARALIK 2014)

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumunun 9`uncusu "Bölgesel Kalkınmanın Geleceği" teması ile 17 Aralık 2014 tarihinde Ankara`da gerçekleşti.

Sempozyumda Akademisyenler-Kurumlar ve Yabancı Konuklar vardı. Sempozyumda kalkınma ajanslarının kurulması ile yeni bir döneme giren bölgesel kalkınma politika ve uygulamalarında gelinen nokta değerlendirildi.Gelecek için çıkarımlar yapıldı.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisine eklenen iki eksenden söz edildi.Bunlar Bölgesel Gelişmişlik Farklılıklarının azaltılması ve Bölgelerin Rekabet Gücünün Artırılması. Ancak ezber bozan kimi tekliflerde oldu. Kalkınma Stratejilerinin bölgesel düzey yerine İl, hatta İlçe ölçeğinden de söz edildi. Bence de bu önemli bir husus.Çünkü kalkınma çabalarının başarısı için yerelleşme ve aktif katılımcılık düzeyi önemli.

Ayrıca Bölgesel Kalkınmanın iki temel bileşeni Kalkınma Strateji ve bu stratejiyi uygulayacak Kurumların önemi üzerinde duruldu. AB yada başka bir ülkenin Kalkınma Stratejilerinin bir reçete gibi Türkiye’ye uyarlanmaya çalışılması yerine özgün girişimlerin öneminden söz edildi.

Yolsuzluğun önlenmesi ve hesap verebilirlik, kalkınma çabalarının başarısı için ortak ve rehber ilke olarak kabul ediliyor. ileri kurumsal yapıya sahip ve yolsuzluk sicilleri iyi ülkelerin başında İskandinav ülkelerini geliyor.

Kalkınmayı sadece ekonomik paradigma içinden konuşmak yerine insan odaklı bakış tartışıldı. Bu kapsamda konunun uzmanları kuramsal boyut, ülke deneyimi ve son dönemde yaşanan gelişmeleri konu alan sunumlar yaptı. Performansı oldukça yüksek ilgi çeken yararlı bir sempozyumdu,yararlandığımı söyleyebilirim.

 
 


YukariCik