ekoder.org

BURS BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER (31.08.2020)

Madde 10- Başvuru evrakları
 
a) Başvuru Formu (EK-1)-   Aşağıda mevcut indiriniz
b) Özgeçmiş (CV),
c) T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
d) Adli Sicil Belgesi,
e) Aile Gelirini Gösterir Belge (İş Yeri Maaş bordrosu,Güncel Vergi Levhası,Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi,Kira Kontratı vb gibi)
e) Öğrenci Belgesi,
f) Lisans öğrenimine yeni başlayan bursiyer adayları için ÖSYM Sonuç Belgesi,
e) Lisans öğrenimini sürdüren bursiyer adayları için adayın tamamladığı son ders yılı itibariyle derslerinden aldığı notları gösteren ve Üniversite tarafından onaylanmış belge,
g) İhtiyaç halinde istenebilecek diğer belgeler.

NOT:Başvuru yapabilmek için Yönetmeliğin 4.maddesindeki koşulu yerine getirilmesi şarttır.
Madde 4:
Burs programından Aile Kütük kaydı “Eskipazar” olan  Öğrenciler yararlanırlar. Aile kütük kaydı Eskipazar olmamakla birlikte ailesi ya da kendisi  en az 5 yıldır Eskipazar’da ikamet eden öğrencilerin durumu komisyonca değerlendirilebilir.
Dosya İndir
 


YukariCik