ekoder.org

DÜNYA SU GÜNÜ VE SUYUN TARIMDAKİ ÖNEMİ(22 Mart 2017)

DÜNYA SU GÜNÜ VE SUYUN TARIMDAKİ ÖNEMİ(22 Mart 2017)
Tarımda Sulamanın  Önemi
Su, tarımsal üretimde  en önemli girdilerden biridir.
Sulama; toprakta bitki için gerekli olan nemi, bitkilerin istediği zaman ve miktarda temin ederek, bitkinin toprakta bulunan besin elementlerinden yararlanmasını, dolayısı ile üretimde verimi ve kaliteyi artırır.
Türkiye’de yapılan sulu tarım göstermiştir ki, sulu tarım ile gayri safi milli zirai gelir ortalama 5-6 kat artmaktadır. (DSİ verileri)
Sulama Projeleri ile köyden kente göç azalmakta, yerinde istihdam sağlanabilmektedir. Kente göçen 1 kişiye istihdam yaratmak için gerekli olan yatırım miktarı , yerinde istihdam için yapılan kişi başı yatırımdan  4 kat pahalı olmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde tarım sektöründe faaliyette bulunan üretici kendisinden başka 50 kişinin gıda ihtiyacını giderirken bu sayı gelişmekte olan ülkelerde 2 kişi ile sınırlı kalmaktadır.
Dünyadaki toplam yıllık gıda maddeleri üretimi, dünya tüketimini karşılamakta zorlanmakta, bugün  1 milyar insan açlık sorunu ile boğuşmaktadır.
Dünya nüfusu 1900’lerin başında sadece 1 milyar iken, 1950 ‘lerde 2,5 milyar , 2010 yılında 6,5 milyara yükselmiştir. Dünyada nüfus artış hızına bağlı olarak ortaya konan projeksiyona göre dünya nüfusunun  2050 yılında  9 milyar olması beklenmektedir.
1800 yılında dünyada yalnızca 2 büyük şehir varken  bu sayı 1900 yılında 17’ye, 1950 yılında 86’ya, 2000 yılında 387’ye yükselmiştir.
Sulama ile sağlanan  tarımsal ürün artışı, Ülkenin gıda güvenliği için büyük önem taşımaktadır.

Dünyada ve Türkiye’de Su Varlığı
Dünyada Su Varlığı
Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3’tür. Bunun %97,5’u okyanus ve denizlerde tuzlu su olarak bulunmaktadır. Ancak %2,5’u  tatlı su  olarak  bulunmaktadır. Tatlı suyun %68,7’si buzullarda, %30,1’i yer altı sularında, %0,8’i donmuş topraklar içinde, %0,4’ü yeryüzünde ve atmosfer içinde yer almaktadır.
Atmosfer içindeki tatlı  suyun da %67,4’ü göllerde, %12,2’si toprak nemi olarak, %9,5’i atmosferde, %8,5’i sulak alanlarda, %1,6’sı nehirlerde, %0,8’i bitki ve hayvan bünyesinde bulunmaktadır.
Atmosferde bulunan su miktarı yaklaşık olarak 13 bin km3’tür. Yüzey tatlı sularının en çok bulunduğu yerler 90 bin km3 ile göllerdir.. Dünya içme sularının %25-40’lık bölümünü yer altı suları sağlamaktadır.
Bu veriler ışığında insanoğlunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanabileceği tatlı su kaynaklarının son derece sınırlı olduğu ve verimli kullanması gerektiği görülmektedir.

Türkiye’nin Su Varlığı
Ülkemizde yıllık ortalama yağış metrekareye 643 mm dir. Türkiye’nin yüz ölçümü 78 milyon  hektar olup, yağış ile gelen toplam su rezervi   501 milyar  m3  olarak ortaya çıkmaktadır.
Ülkemizin tüketilebilir yerüstü ve yer altı su potansiyeli yılda ortalama toplam  112 milyar m3 tür.
Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 10.000 m3’ten fazla olan ülkeler su zengini, 1.000 m3’ten az olan ülkeler su fakiri kabul edilmektedir. Ülkemizde kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1.500 m3 civarında olup, ülkemiz su kısıtı bulunan ülkeler arasında yer almaktadır.
Türkiye’nin  Sulamada Geldiği Seviye ve  Hedefler
Türkiye'nin yüzölçümü 78 milyon hektar olup toplam tarım alanımız 28 milyon hektar dır. Mevcut su potansiyelimiz ile teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek tarım arazisi büyüklüğü ise 8,5 milyon hektardır.
Yapılan etütlere göre ekonomik olarak sulanabilecek alan 8,5 milyon ha olan Türkiye’de 2015 yılı itibarı ile toplam 5,9 Milyon ha arazi sulanmaktadır.  2023 yılına kadar geri kalan 2,6 milyon hektarının DSİ tarafından işletmeye açılması hedeflenmiştir.

 ESKİPAZAR için de  var olan su kaynaklarının verimli kullanılması ve boşa akıtılmaması önemlidir.
Bu anlamda Eskipazar toprak kaynaklarının suyla buluşması büyük önem arz etmektedir.


İlçemizde de Eskipazar çayı,Yazıboy(göksu) çayı,Haslı ve Ova çayı başta olmak üzere önemli su kaynakları ve 70 bin dekar suyla buluşmayı bekleyen toprak kaynakları mevcuttur.
 
Kastamonu DSİ 23.Bölge Müdürlüğü Eskipazar için bu kaynakları harekete geçirecek  çalışmaları başlatmıştır.Derneğimiz sulama projesi çalışmalarına destek vermektedir. 2011 yılında  Haslı-Ova Göletleri , 2015 yılında Adiller ve Yazıboy Göletleri Planlama çalışmaları başlamış ve devam etmektedir.Haslı Ova göletleri için planlama çalışmaları tamamlanmış olup inşaat aşamasına geçilmektedir..Yine Adiller ve Yazıboy Göletleri için de 30 Haziran 2015 tarihinde Planlama ihalesi yapılmış olup ; İlçe halkı olarak Planlama çalışmaları sonunda 3-4 yıl içinde gölet inşaat çalışmalarının  tamamlanarak sulu tarıma geçmeyi beklemekteyiz.

EKODER olarak; 22 Mart Dünya Su Günüde Tarımsal sulama açısından ilçemizi güzel güzler beklediğini ifade ederken üreticilerimize mahsullerinde bereketli yıllar  diliyoruz..


Eskipazar Ekonomik Kalkınma Derneği


YukariCik