ekoder.org

ESKİPAZAR`DA SAĞLIK İLE İLGİLİ ANKET SONUCUNU AÇIKLIYORUZ.!!!

ESKİPAZAR`DA SAĞLIK İLE İLGİLİ ANKET SONUCUNU AÇIKLIYORUZ.!!!

Eskipazar`da genç yaşta özellikle kalp krizine bağlı ölümlerde yaşanan artışların nedenlerini Eskipazar halkı nasıl yorumluyor?.İhmal varmı? Tüm bu konular halkımız arasında sıkça konuşuluyor. Bunun üzerine yetkililere iletmek üzere EKODER olarak halkın görüşlerini yansıtan bir anket çalışması yaptık.80 kişi kişi arasında yaptığımız anketin sonuçlarını açıklıyoruz.

Eskipazar Ekonomik Kalkınma Derneğimizin  www.ekoder.org  internet adresinde  gerçekleştirdiğimiz ankete katılanların,

a)  yüzde 16`sı" İnsanlarımız sağlık kontrollerini zamanında yaptırmıyor"

b)  yüzde 31`i" Eskipazar sağlık birimleri yetersiz "

c)  yüzde 35`i "Karabük Acil Bölümü yeterli özeni göstermiyor"

d) yüzde 6`sı "ecel ölümü,yapacak bir şey yok"

e)  yüzde 12`si diğer nedenler olarak görüş bildirmişleridr.

Yaşanan bazı olaylarda Eskipazar'dan, Karabük Sağlık Birimlerine havale edilen hastaların aynı gün evine taburcu edilenler arasında,evinde  ani ölümler yaşanması İlçemizde bazı kaygıları ortaya çıkarıyor. Halkın arasında  Merhum Sait ÇELİK ve Merhum Erdoğan IRMALI'nın vefatı bu kaygıların odaklandığı örnekler olarak biliniyor.Ankette bu yüzden   kaygıların ilk sırasını  yüzde 35 ile  "Karabük Acil Bölümünde yeterli özen gösterilmiyor" seçeneği alıyor.

Yine son zamanlarda İlçemiz merkezinde bulunan sağlık merkezinin kapatılarak 112 acil ambulans merkezine dönüşmesi ve Sağlık biriminin Bahçepınar mahallesine taşınması,Sağlık birimlerinde tetkiklerin yapılamadığı ve en küçük bir tetkikin Karabük`e gönderildiği ,bu hususun halkın arasında tepkilere yol açtığı ve Bahçepınar'a giden sağlık merkezine ulaşımın zorlaşması nedeniyle  imza kampanyaları başlatıldığı bilinen olaylar arasında.

Ankete katılanların yüzde 31'i de Eskipazar'da sağlık Birimlerinin Yetersiz olduğu görüşünde.

Hepimizin bildiği ve takdir ettiği üzere,  sağlık çalışanları çok meşakkatli ve kutsal bir görevi yerine getiriyor.Yaşanan tüm  eksiklere rağmen onların varlığı hepimiz için bir yaşam sigortası niteliğinde.Onlara verilen imkanlar  çerçevesinde sağlık hizmetlerinde kalite düzeyinin yükseleceğinin hepimiz farkındayız.Yine  hizmet kalitesinde  tüm teknik kapasiteye rağmen çalışanların bireysel tutum ve davranışlarının da ne kadar etken olduğunu yaşadığımız çeşitli tecrübelerle hepimiz  biliyoruz.

Eskipazar'da   sağlık hizmetlerinde gerek  teknik nedenler  gerekse tutum ve davranışlar açısından yaşanan  eksikliklerin  tespiti ve giderilmesini istemek, bir hukuk devletinde bireylerin ve bireyleri temsilen STK ların Anayasadan ve Yasalardan doğan en  temel yurttaşlık hakkıdır.

 Tüm bu nedenlerle Kaymakamlık makamının  Eskipazar`da sağlık sorunları üzerine daha kapsamlı bir araştırma yaparak,Eskipazar ve Karabük Sağlık yetkilileri nezdinde eksiklerin giderilmesi için gerekli girişimleri yapılmasını Eskipazar Halkı adına EKODER olarak talep ediyoruz.

 

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURURUZ.

 
 


YukariCik