ekoder.org

ESKİPAZAR`IN TEMSİLİ VE ORKOOP`A SEÇİLEN MUHTAR HÜSEYİN AKSU`YU TEBRİK

ESKİPAZAR`IN TEMSİLİ VE ORKOOP`A SEÇİLEN MUHTAR HÜSEYİN AKSU`YU TEBRİK

ESKİPAZAR’IN KARABÜK’DE TEMSİLİ VE MERKEZ MUHTARI HÜSEYİN AKSU..

ESKİPAZAR’DA ORMAN VARLIĞI- ORMAN KÖYLERİ VE ORMAN KOOPERATİFLERİ ÖNEMLİ BİR EKONOMİK POTANSİYELDİR..

 

EKODER Kurucular Kurulu Üyemiz Sayın Hüseyin AKSU’yu S.S Karabük Bölgesi Ormancılık Kooperatifleri Birliği’nin (ORKOOP)16 Mart 2014 günü gerçekleşen 12.Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesinden dolayı tebrik ediyor, yeni dönemde çalışmalarında ve Eskipazar’ı temsilinde başarılar diliyoruz. Hüseyin AKSU bilindiği üzere daha öncede Karabük Emekliler Derneğinin de Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişti. Eskipazar’ın Karabük’de daha çok temsiline ihtiyaç duyduğumuz bir gerçek,bu nedenle böyle görevlere gelen arkadaşlara tam destek sağlamalıyız diye düşünüyoruz. Hüseyin AKSU bu açıdan değerlendirildiğinde temsil noktasında görevden kaçmayan bir görüntü sergiliyor.Kendisini kutluyoruz.

Eskipazar için Orman varlığı önemli bir potansiyel .Karabük İlimiz toplam yüzölçümünün yüzde 70’i ,Eskipazar İlçemizin de yüzde 39’u Ormanlık alan.Karabük genelinde 261 orman köyünde 43.466 orman köylüsü yaşıyor,yine Eskipazar’da 49 köyümüzün 44’ü orman köyü ve bu köylerde yaşayan 4640 orman köylümüz var. Orman aynı zamanda Eskipazar için önemli gelir kapılarından.Yılda yaklaşık 1.5 milyon TL Orman Köylüsünün Orman işçiliği nedeniyle elde ettiği gelir söz konusu.Bu ilçemiz için önemli bir kaynak.

Eskipazar’da 14 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi var.Bunlar bilindiği üzere ormancılık alanında da faaliyet gösteriyorlar. Eskipazar Orman Kooperatiflerinin yaşadığı kimi sorunlar olduğunu biliyoruz.EKODER olarak bu hususta birlik ve beraberliği sağlayarak birlikte çözüm üretilmesini önemsiyoruz.Çünkü bu konu tamda Eskipazar’ın ekonomisi ile doğrudan ilgili bir husus.

Orman Genel Müdürlüğü ORKÖY Daire Başkanlığı 21.000 orman köyünde 7 milyon Orman köylümüze sosyal ve ekonomik kalkınma açısından bireysel yada Orman Kooperatifi olarak önemli proje ve kredi desteği sağlıyor. Eskipazar bu destekden son zamanlarda yeni yeni yararlanmaya başladı.Artık ekonomik projeler köylümüzden gelen talepler doğrultusunda Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğünce değerlendiriliyor.Daha önce bu Karabük İl Çevre ve Orman Müdürlüklerince yürütülüyor idi,şimdi hizmet Eskipazar’a gelmiş durumda.Bu projelerden daha çok talep etmek ve yararlanmak için orman köylülerimizin muhtarları aracılığı ile yada şahsen İşletme Müdürlüğüne müracaatı ve bilgi alması gerekiyor.

Yine Eskipazar’lı bir hemşehrimiz olarak Karabük Ticaret ve Sanayii Odası Başkanlığı koltuğunda oturan Sedat NAMAL ‘da Eskipazar’ın Karabük’de temsili açıdan İlçemiz için önemli bir kazanımdır.Başarılı ve Eskipazar için yararlı  olacağına inanıyoruz.Yine Karabük'de görev yapan ve burada ismini sayamayacağım bir çok hemşehrimiz de Eskipazar için önemli temsilcilerimizdir.

EKODER olarak Eskipazar’ın Karabük’de temsilini önemli sayıyoruz. Eskipazar’ın kendi kabuğunu kırarak İl bünyesinde Sivil Toplum Kuruluşları içinde yer alması ve Karabük’de temsili artık mutlak gerekliliktir. Çünkü katılımcı demokrasinin bir gereği olarak Sivil Toplum Kuruluşları karar süreçlerinde her geçen gün etkinliğini artırıyor ve önemli roller üstleniyor.

Eskipazar’ın da Karabük bünyesinde STK içinde yer alması ve karar süreçlerine yakın olması ve kaynaklardan hak ettiği payı alması açısından önem arz ediyor.Buna son zamanlarda güzel bir örnek olarak EKODER-YAZDER ortak girişimi ile Karabük Valimiz’den Yazıboy Köyüne sağladığımız desteği gösterebiliriz.

Hepimize düşen görev, buralara seçilen arkadaşlarımızı desteklemek ve Eskipazar’ın hayrına olan konularda ve Eskipazar’ın ihtiyaçları noktasında bu görevlerdeki arkadaşları harekete geçirmek ve İlçemizin Karabük’de gündeme gelmesini temin etmektir.

KESDER ‘de geniş Yönetim Kurulu yapısı ile hemşehrimiz Ali KARA öncülüğünde Karabük’deki örgütlülüğümüze önemli katkılar sunuyor.Son dönemlerdeki çabaları her açıdan dikkat çekiyor.Bu alanı da yine Karabük’deki Eskipazar’lılar olarak salt Eskipazar’lılık temelinde daha çok destek vererek mutlaka değerlendirmeliyiz. Artık Eskipazar’ın Sivil Toplum Örgütleri her yerde daha çok bir araya gelmeli ve Eskipazar için daha güçlü ses olmalıdır. Bu hususa hep birlikte katkı vererek yakında başaracağımıza inanıyoruz. Selam ve sevgilerimle…

18.03.2014 Mehmet Emin ASLAN Eskipazar Ekonomik Kalkınma Derneği Bşk

 
 


YukariCik