ekoder.org

GEREDE ÇAYI MÜCADELESİ 1 NOLU KAMUOYU AÇIKLAMASI (12.03.2023)

GEREDE ÇAYI İLE İLGİLİ OLARAK BOLU VALİMİZ SAYIN Erkan KILIÇ'I ZİYARETİMİZ HAKKINDA 1 NOLU KAMUOYU DUYURUSUDUR.(12.03.2023)
 
 
Bolu Valisi Sayın ErKan KILIÇ ve Bolu Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sayın Oğuzhan KURT ve İl Müdür Yardımcısı Sayın Resul DEVECİ ile uzun süren bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
 
Sayın Vali görüşmenin ilk cümlesinde “sorunun farkında olduklarını ve çözüm bulmanın devlet olarak görevleri olduğunu” beyan etmiştir. Bu olumlu tutum, ilk bir saati Valimizin bizzat katılımı ile yaklaşık 2,5 saat süren ayrıntılı ve yoğun görüşmenin tüm safhalarında devam etmiştir. Devlet ciddiyeti, şeffaflığı ve görev sorumluluğu içinde davranan Sayın Valimize ve İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliğ Müdürü ve Yardımcısı’na teşekkür ederiz.
Görüşmeden elde edilen Somut sonuçlar
 
1- Gerede Deri OSB yeni arıtma tesisi makinaları 2023 yılı Nisan ayı sonuna kadar sahaya inerek montajına başlanıyor. Süreci izlemeye Platformumuz da davet edildi.
 
2- Söz konusu yatırımın bedeli Sanayi Bakanlığı verilerinden elde ettiğimiz bilgiye göre 200 milyon TL dir. Bu ödenek yatırım tahsis edilmiştir. Yıl sonuna kadar yatırım tamamlanacaktır.
 
3- Gerede halkı ve Eskipazar halkı Platform oluşturmuştur. EKODER Platformun bileşeni olarak İlçemiz temsilini üstlenilmiştir. Görüşme öncesi ve sonrasında Bayındır Köyü Muhtarı Aydın YURTAL ile yakın temas kurulmuştur. Bulduk Köyünden Ahmet Kahreman 'da Platformumuzda yer almıştır. Süreç yakından izlenecek ve her türlü kamuoyu oluşturma ve taahhütler yerine gelmediğinde , işin durudurulması talebiyle dava açma süreçleri dahil işin üzerine gidilmeye devam edilecektir.
 
4- Platformumuzun önerisi, Vali beyin talimatı doğrultusunda Çevre İl Müdürlüğü teknik ekibince Tuzla Deri OSB'de iyi örnek arıtma tesisi teknik gezisi gerçekleştirilecektir.
 
5- 1- En önemli konulardan birisi de, Ankara’ya transfer edilen, Gerede çayından, doğal akış havzasındaki ekosistemi korumak için Nehir havzasına bırakılması zorunlu suyun bırakılıp bırakılmadığı hususudur.
 
Bu oranın % 25’ten az olamayacağı konusunda duyumlar olmakla birlikte, projeye ulaşılarak şu anda havzaya bırakılmayan su miktarının da Platformumuzca sıkı şekilde takip.edilmesi kararlaştırılmlştır.
 
Sorun sadece Gerede -Eskipazar sorunu olmayıp, Gerede çayının aktığı 288 km boyunca akan Nehir Havzası boyunca doğa katliamı ile ilgilidir.
 
Ayrıntıları Kamuoyu duyurumuzdan okuyabilrsiniz.
 
Sonuç olarak üç gündür çok yoğun olarak odaklandığımız Gerede Çayı kirli atıksu sorununun tesbiti ve çözümü konusunda önemli yol katedilmiştir.
 
Sayın Valimiz ve Çevre İl Müdürü ve Yardımcısına olumlu katkıları için teşekkür ederiz.
 
Gerede halkı temsilerine Platform Başkanı Sayın İlhan ARMAĞAN başta olmak üzere temsili gerçekleştiren tüm arkadaşlara ve Onursal Başkanımız Sayın Prof.Dr Hasan ÇELİK hocama, ayrıca bizleri yüreklendiren Makina mühendisleri Bolu Temsilciliğine,TEMA Vakfı Gönüllü
Temsilciliğine ve tam ekiple bizleri dinleyen destek veren CHP Bolu İl Başkanlığına teşekkür ederiz. AK Parti teşkilatından da randevu talep edilmiş ancak zaman uyuşmazlığı nedeni ile karşılıklı iyi niyet çerçevesinde görüşme bir dahaki ziyaretimizde gerçekleşmek üzere ertelenmiştir.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 12.03.2023
GEREDE VE ESKİPAZAR HALKI
" Çevre Katliamına Dur Platformu"
#GeredeÇayı TemizAksın
 
 
 
 
 
 
 
 


YukariCik