ekoder.org

HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Eskipazar Belediye Sosyal Tesislerinde 19.02.2012 günü 25 Kişilik Kurucular Kurulunun yaptığı ilk istişare toplantısında saat 13.05 de Dernek kurma kararı alındı.Gerekli girişimler gerçekleştirilerek Dernek yasal statüsünü 12.03.2012 günü kavuştu.17 kişilik Yönetim Kurulu,5 Kişilik Denetim Kurulu ve tüm STK ları içine alan çok geniş bir danışma kurulu oluşturuldu.İlk Genel Kurul 09.09.2012 ünü gerçekleştirildi.Eskipazar'ın Kalkınma hamlesinde önemli bir misyon üstlenen derneğimiz Ekonomi alanında;Tarım,Turizm,Tanıtım ve Ticaret eksenlerinde 4T Sloganı,Sosyal Alanda ise Meslek ,Eğitim,Sağlık ve Kültür eksenlerinde MESK Sloganı ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Önemli hedeflerinden biri Eskipazar'da 70 bin dekar alanı sulayabilecek Adiller-Yazıboy(Göksu)-Haslı ve çevresi Göletlerinin DSİ tarafından yapılmasını sağlamaktır.Bu hususta hazırladığı proje DSİ Kastamonu 23. Bölge Müdürlüğüne sunulmuş olup,yatırıma değer bulunarak 2012 yılı sonunda yatırım proğramına alınmıştır.

Yatırım Proğramına alınan Büyük Sulama Projemiz  Adiler ve Yazıboy(Göksu) Göletleri çalışması başarıyla sonuçlanarak 30 Haziran 2015 günü DSİ Kastamonu 23.Bölge Müdürlüğünce EKAP ta 2015/68477 nolu ihale kaydı ile Panlama Hizmet Alımı ihalesi yapılmıştır.Bu proje Eskipazar'a büyük tarımsal gelir vaat etmektedir.

Yazıboy Köyünde Nisan 2013 yılında Eskipazar Kaymakamlığı ve YAZDER ile sugücü pompası projesi çalışmalarına başlanılmıştır.2014 Mart ayı sonunda   proje saha çalışmaları bitirilerek sugücü pompası uygulamaya geçmiştir.İlk deneme çalışası yapılan Pompa elektrik ve mazot kullanmadan 70 metre alt koddaki Göksu çayından 1000 metre uzaktaki köye su basma işlemizi başarıyla gerçekleştirmiştir.

Derneğimiz Eskipazar'da Yaşanan Sağlık Sorunları için ESKİPAZAR SAĞLIK RAPORUve Bahçe Sulamasında kullanılan  Sulama Kanalları konularında çözüm yollarını da kapsayan SU RAPORU nu hazırlayarak ilgililerle ve Kamuoyu ile paylaşmıştır.

Derneğimiz Eskipazar'ın Sosyal ve Ekonomik Kalkınması için tüm Kurum-Kuruluş ve STK lar ile çalışmalarını sürdürmektedir.

 


YukariCik