ekoder.org

KARABÜK DERNEKLERİ ANKARA‘DA BULUŞTUK (20.10.2022)

KARABÜK DERNEKLERİ ANKARA‘DA BULUŞTUK (20.10.2022)
KARABÜKLÜ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ANKARA KARABÜKLÜLER VAKFININ DAVETİ İLE ANKARA’DA BİR ARAYA GELDİLER. (20.10.2022)
Ankara Karabüklüler Vakfı Y.K Başkanı Sayın Nizamettin YÜCEL’in davetleri ile 20 Ekim 2022 Perşembe günü saat 16.00 da Ankara Tandoğan Vakıf merkezinde İstanbul, Kocaeli,Bursa , Bartın,Eskipazar ve Ankara’da faaliyet gösteren Karabüklü Sivil Toplum Kuruluşları bir araya geldik.
Toplantıya Karabüklüler Vakfı Mütevelli heyeti başkanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN başkanlık etti.
Toplantıda Karabük Valisi Sayın Fuat GÜREL, Karabük Milletvekilleri Sayın Cumhur ÜNAL, Sayın Niyazi GÜNEŞ, önceki dönem milletvekilleri Sayın Mehmet CEYLAN, Osman KAHVECİ ile Ankara’daki bazı bürokratlarımız da hazır bulundular.
Toplantının amacı, Karabük dışında faaliyet gösteren STK ların birbirleri ile tanışmaları, kendilerini tanıtmaları ve STK lar arasında diyalog zemini oluşturmak idi.
Toplantıya katılan dernek başkanları teker teker söz alarak sürdürdükleri faaliyetlerini ve geleceğe dair beklenti ve önerilerini dile getirdiler.
Eskipazar Ekonomik Kalkınma Derneği (EKODER) olarak biz de;
İlçemizin sosyal ve ekonomik kalkınması için ortaya koyduğumuz projelerimizi,
Sürdürdüğümüz faaliyetlerimizi ve yaşadığımız sorunları ve çözüm önerilerimizi dile getirdik.
Sunumumuzda Özetle,
Akkaya jeotermal sondajının 266 metre ve su sıcaklığının 37 derece olduğunu halbuki 1.000-1.500 metre derinliklere inilerek daha yüksek sıcaklıklara ulaşılıp, Kaplıca ve topraksız jeotermal sera potansiyelimizin harekete geçirilmesi, bunun için MTA nezdinde siyasilerimizce ve Valilikçe derhal harekete geçilmesinin ihtiyaç olduğu, Akkaya jeotermal alanda 400 dekar hazine arazisinin özel şahıslara satışının gerçekleştiği, ancak tahsis edilen alanda yatırım yapılmadığını, bugün şirket tarafından arsa olarak satışa sunulduğu bunun elimizi kolumuzu bağlayan hatalı bir tahsis olduğu,
Eskipazar’ın tarımsal üretim ve toprak kaynakları ile Karabük’ün en önde gelen tarım Merkezi olduğunu ancak EKODER olarak fizibilite raporunu hazırlayıp takibini yaptığımız Adiller ,Yazıboy,Haslı ve Ova Sulama göletlerinin yapım işinin çok uzadığını, başlayan yatırımların siyasi takibinin yapılarak gerekli ödeneklerin sağlanması ve fizibilitesi yüksek bu yatırımın bir an önce tamamlanması gerektiğini, bunun ülke yararına olacağı,
Yeni kurulma Yolunda olan Eskipazar Karma Organize Sanayii Bölgesinin ilçemiz ve bölgemiz için önemli bir fırsat yarattığı, desteklediğimizi, ancak müteşebbis heyetinde Eskipazar Belediyesinin bulunmamasının eksiklik olduğu, Belediyenin heyete dahil edilerek halkımız adına tahsisler,arıtma gibi gelişmelerin ve kararlarım takipçisi olmasının gerektiği,
Eskipazar’da halkın geniş katılımı ile Kaymakamlık ve Belediye işbirliğinde “ilçemizin geleceği “ paneli gerçekleştirdiğimizi, konu uzmanları ile İlçemizin ekonomik ve sosyal fırsatlarını masaya yatırdığımızı ve 20 maddelik sonuç bildirgesi yayınladığımızı, zaman kısıtı nedeniyle burada tümüne değinemeyeceğimizi ancak teker teker takibinin derneğimizce halen sürdürüldüğü,
hususlarını dile getirdik.
Ayrıca Karabük STK larını “Karabük Sivil Toplum Platformu” adı altımda diyalogları güçlendirici bir yapı kurulmasının başlangıç açısından yararlı olacağı önerimizi sunduk.
Karabük Valimiz Sayın Fuat GÜREL ve Sayın Mehmet Alli ŞAHİN beyin önerilerimize karşı yaptığı değerlendirmeler yeni ve olumlu girişimlerin gerçekleşeceği izlenimini doğurdu.
EKODER olarak Takipçisi olacağız.
İlimiz siyasi ve bürokratik kadrolarının bir arada olduğu bu toplantı; hem İlçemizin potansiyellerinin ve hak ettiği değerin sunumu açısından hem de Karabüklü STK ların tanışmasına ve daha sık bir araya gelme potansiyeline fırsat sunması açısından yararlı bir toplantı oldu. Bu açıdan vakıf yönetimi ve vakıf mütevelli heyetini kutluyoruz.
Özellikle İstanbul Dernek başkanlarımızın girişimcileri bünyesinde barındırması, hizmet heyecanları , birlik beraberliğe , üst düzey örgütlenmeye ve birleştirici bir hamiye olan özlemlerini dile getirirken içtenlikleri kayda değerdi.
İstanbul’daki Karabüklü genç iş adamlarının memleketlerinde yatırım önerileri, Gönül insanı Eflanili iş adamı Şeref KARAKAYA’nın iş dünyasında sağladığı başarının memleket canlısı tutumla sosyal projelere yansıtması, İstanbul Eflani derneğimizin heyecanla sunduğu örnek çalışmaları, İstanbul Ovacık, Kocaeli (Darıca) , İstanbul Karabük (Pendik) , Ankara Karabüklüler, Ankara Eskipazarlılar ve Bursa Karabüklüler derneklerimizin heyecanları günün renkli anları idi.
Özellikle Bursadan katılan dernek başkanı hanımefendinin özveriyle toplantıya katılımı ve derneğini büyütme istek ve heyecanı yansıtması takdire şayan dı.
İkinci toplantının İstanbul’da olmasının kararlaştırılmasının ardımdan ,
düşüncesi gecikmiş ama geleceğe dair umut veren yararlı bir toplantı sona erdi.
KARVAK’a teşekkür ederiz.
Bir 8 kişi ve oturan insanlar görseli olabilir
 
 
 
 


YukariCik