ekoder.org

KEÇELİPINAR SUYU SAHİPSİZ DEĞİL.DAVAMIZIN PEŞİNDEYİZ. 20.10.2018

KEÇELİPINAR SUYU SAHİPSİZ DEĞİL.DAVAMIZIN PEŞİNDEYİZ. 20.10.2018
KEÇELİPINAR İÇME SUYU

ESKİPAZAR EKONOMİK KALKINMA DERNEĞİ OLARAK KEÇELİPINAR SUYUMUZUN PEŞİNDEYİZ.

Eskipazar Ekonomik Kalkınma Derneği olarak bu suyun geri alınması için mücadele ediyoruz..Bu su bizim hakkımızdar ve elimizden alınmıştır.
Eskipazar halkının  içme suyu olarak kullandığı  mevcut GÖKSU SUYU kireçli ve yüksek içme suyu kalitesinde değildir.Bu nedenle  
Eskipazar Halkı  içme suyunu marketten satın almaktadır.Eskipazar'ın mevcut ve gelecekteki gelişme potansiyelleri değerlendirildiğinde bu su kaynağına ihtiyacı olduğu açıktır.


Keçelipınar  İçme Suyu yüksek kaliteli kaynak suyu olup,Eskipazar İlçemizin bu suya ihtiyacı bulunmaktadır.
Suyun kullanımı ve sahipliliği hususunda yıllardır Eskipazar-Mengen ve Gerede arasında tartışma yaşanmakta ve dava konusu olmaktadır.

1997  yılında bu su  Mengen Belediyesine içme ve kullanma suyu olarak tahsis edilmiştir.

2006 yılında Eskipazar Belediyesi suya kendisinin ihtiyacı olduğunu,suyun kullanımı hususunda kadimden gelen bir hakkın vuku bulduğunu  belirterek TAHSİSİN İPTALİ hakkında  dava açmıştır.

Eskipazar Belediyesi davayı 2008 yılında  kazanmıştır. Mengen Belediyesi sonuca itiraz etmiş  tüm itirazlar üst mahkemelerce de geçersiz sayılarak  28.01.2015 günü suyun Mengene tahsisi tüm hukuki yollar kapanmış halde,kesin sonuç olarak Danıştay 8.Dairesi ve  İdari Dava Daireleri Kurulunca  iptal edilmiştir.Dava sonucuna göre  Mengen Belediyesinin 2037 yılına kadar su ihtiyacı olmadığı tesbit edilmiştir.

Yani davayı Eskipazar kazanmıştır.
Ancak her ne olduysa lehimize olan dava sonucuna rağmen 2015 yılının Belediye  yetkilileri suyu  Eskipazar'a getirmemiş,06.07.2015 günü Gerede ve Mengen Belediyeleri yarı yarıya paylaşmak üzere Milli Emlak Genel Müdürlüğünden önceki mahkeme kararına rağmen yeni bir tahsis onayı çıkartmıştır.

Gerede ve Mengen Belediyesi 2017 yılında  İller Bankasına proje hazırlatarak kaptaj ve isale hattı inşaat çalışmasına başlamıştır.
DernekYönetim Kurulu olarak  bu durumu yerinde inceleyerek 27.07.2017 günü  tesbit ettik. Müteahhit firmaca gerçekleştirilen   kaptaj ve isale hattı inşaat çalışmalarına ihtiyati tedbir  koydurularak, mahkeme kararına aykırı hatalı idari işlem için dava açılması yönünde ,

Eskipazar Ekonomik Kalkınma Derneğimizce (EKODER) Eskipazar  Belediye Başkanlığına resmi yazı ile talepte bulunduk ve  Eskipazar Belediyesince yürütmenin durdurulması istemli tahsisin iptali davası Bolu İdare Mahkemesinde 25.09.2017 günü açıldı.
 
Bolu İdare Mahkemesi ilk Keşfi  20.10.2018 günü gerçekleştirmiştir.
 
20.10.2018 günü Dernek Yönetim Kurulu olarak ; Adiller Köylüleri,Bölme mahallesi sakinleri ve Belediye avukatı ile birlikte keşif mahallinde hazır bulunulmuş olup,bilirkişi raporları , mahkeme ve savunma  süreci yakından izlenmektedir.
 
Bu su bizim hakkımızdar ve elimizden alınmıştır.
Eskipazar halkının  içme suyu olarak kullandığı  mevcut GÖKSU SUYU kireçli ve yüksek içme suyu kalitesinde değildir.Bu nedenle  
Eskipazar Halkı  içme suyunu marketten satın almaktadır.Eskipazar'ın mevcut ve gelecekteki gelişme potansiyelleri değerlendirildiğinde yeni su kaynaklarına ihtiyacı olduğu açıktır.

Ayrıca bu suyun aktığı  Eskipazar Çayı havzasındaki ekosistemin zarar görmesi  gerekse bu havzaya  DSİ tarafından  ADİLLER GÖLETİ yapılması ve bu projenin baz akımnıı oluşturması açısından da suyun başka bir havzaya transferi sakıncalıdır. Hal böyle olunca  bu suya bugün ve gelecekte ihtiyacımız olduğu açıktır.Kaldı ki mahkeme de bu durumu daha 2015 yılında onamıştır.
 
Bir mahkeme kararı idari bir tasarruf ile yok sayılamayacağı temel hukuk ilkesine göre de  bu su hakkımızdır ve olumlu sonuç alıncaya kadar işin peşinde olacağımızı bildirmek isteriz.

Mevcut Belediye Başkanı Sayın Mustafa YARKAN ile bu hususta olumlu iş birliğimiz sürmektedir.

ESKİPAZAR EKONOMİK KALKINMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


YukariCik