ekoder.org

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI(30.12.2019)

ESKİPAZAR’IN GELECEĞİ PANELİ
SONUÇ BİLDİRGESİ
(30.12.2019)

 

Eskipazar Kaymakamlığı, Eskipazar Belediye Başkanlığı ve Eskipazar Ekonomik Kalkınma Derneği işbirliğiyle düzenlenen, Eskipazar’ın Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Potansiyellerinin değerlendirildiği, Eskipazar’ın Geleceği Paneli; 30 Kasım 2019 Cumartesi günü Saat 13.30-18.30 saatleri arasında, Eskipazar İlçesi Gençlik Merkezi Konferans salonunda, ilçe dışından gelen konukların, konuşmacıların ve ilçe halkının geniş katılımıyla gerçekleşmiştir.
 

Eskipazar’ın Geleceği” temalı bu Panelin temel hedefi; İlçemizin sosyal ve ekonomik kalkınma potansiyellerini ortaya koymak, Kamu-Özel Sektör ve STK işbirliğiyle kurumsal bir yapı oluşturularak kalkınma çalışmalarını sürekli kılmak,İlçe halkının sosyal ve ekonomik refahına olumlu katkı sağlamak olarak belirlenmiştir.

Panelin açılış konuşmalarını; Eskipazar Ekonomik Kalkınma Derneği Başkanı Mehmet Emin ASLAN, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin DÖNMEZ, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr.Mustafa YAŞAR, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni AKSOY ve Eskipazar Kaymakamı Emrah BÜTÜN gerçekleştirmişlerdir.

Açılış konuşmalarından sonra Panel iki oturum halinde devam etmiştir.
 

I. Oturum Başkanı:Prof.Dr.Hasan ÇELİK-Lefke Avrupa Üniversitesi/K.K.T.C.
 

1. Mehmet Emin ASLAN-Eskipazar Ekonomik Kalkınma Derneği Başkanı
“Eskipazar’ın Ekonomik Kalkınma Potansiyelleri ve İşbirliği”

2. Ahmet BOSTAN-Eskipazar Kaymakamlığı SYDV Müdürü
“Eskipazar’ın Kültür ve Turizm Potansiyeli / Bölgesel İşbirliği Fırsatları /Yöresel Mani, Türkü, Masal, Folklor, Oyun ve Hikâyelerin Ortaya Çıkarılması İmkanları”

3. Dr.Ersin ÇELİKBAŞ-Hadrianoupolis Kazı Başkanı
“Antik Kent Kazısının Dünü –Bugünü-Yarını/Sorunlar-Çözüm Önerileri”

4. Dr.Yüksel ÇELİK –Meslek Yüksekokul Müdürü
“Eskipazar Meslek Yüksek Okulu Mevcut Durumu-Gelişme Potansiyeli-Sorunlar ve Çözüm Önerileri”

5. Prof.Dr..Baki ERDOĞAN-Gazi Üniv. Emekli Öğretim Üyesi
“Tarım Arazilerinin Toplulaştırılmasında Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Deneyim Paylaşımı)”

6. Emin DEMİR-Eskipazar Organize Sanayi Bölge Müdürü
“Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas OSB Gelişme Potansiyeli- Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
 

II. Oturum Başkanı: Doç.Dr Tülay Egemen KESKİN-Karabük Üniversitesi
 

1. Merve ULU-Belediye Meclisi Üyesi
“Eskipazar’da Kadınların Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılımı ve Beklentileri”

2. Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK-Ank Üniv. Öğretim Üyesi
“Kırsal Kalkınmada Kadın Emeği ve Kooperatifleşme”

3. Huriye KAYABAŞI ÖZENER-Marka & Patent Danışmanı
“Kadın Emeğinde Markalaşma ve Coğrafi İşaretli Ürün Potansiyelimiz”

4. Murat AKBAŞ-Şef Aşçı
“Eskipazar Aşçılığının Önemi ve Marka Değeri, Okullaşma ve Festival.”

5. Hasan ÜNVER-Eskipazar Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcisi
“Sivil Toplum Kuruluşları Sorunları ve Beklentileri –(Ortak Rapor Sunumu)
 

Panelde sunulan bildiriler ile gerçekleşen katkılar ışığında varılan sonuçlar aşağıda özetlenmiştir;
 

1. “Adiller Göleti ve Yazıboy Göleti Planlama Raporu Hazırlama İşi”nin ihalesi 4 yıl, “Haslı Göleti ve Ova Göleti ile Hanköy Regülatörü Yapım İşi” ihalesi” 3 yıl önce DSİ Kastamonu 23.Bölge Müdürlüğünce yapılmıştır.
Projelerin hızla tamamlanabilmesi için DSİ Kastamonu Bölge Müdürlüğü-DSİ Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde yakın takibe alınması.
 

2. İlçemiz sebze ve meyve bahçelerinin sulama suyu olan Eskipazar çayını, kentsel atıklardan arındırmak amacıyla yapılan, ancak bir türlü çalıştırılamayan “Eskipazar Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi”nin en kısa sürede işler hale getirilmesi.

 

3. Eskipazar Çayı boyunca uzanan Bahçepınar, Yenimahalle, İstasyon ve Kıranköy mahalleleri sebze ve meyve bahçelerinde sulama imkanlarının geliştirilmesi.
 

4. “Hadrianapolis Antik Kenti” Kazı sonucu elde edilen materyallerin Eskipazar’da teşhiri için Kent Müzesi ve Açık Hava Müzesi için girişimde bulunulması; Kazı Ekibi ile birlikte “Antik Kent Uluslararası Mozaik Sempozyumu” düzenlenmesi için çalışma başlatılması; 2020 yılından itibaren 12 ay devam edecek olan kazı çalışmalarının bütçesini geliştirmek üzere,Kültür ve Turizm Bakanlığı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı,Avrupa Birliği Fonları,Özel Sektör Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluk Fonları gibi bütçe artırıcı girişimlerde“Kazı Ekibi” ile birlikte hareket edilmesi; Antik Kentin tur proğramlarına alınması için turizm temsilcilikleri ve acenteleri ile görüşülmesi; Kazının gelişmesi için Kamu-Özel Sektör-STK işbirliğinin her alanda sağlanması.
 

5. Eskipazar Meslek Yüksekokulu kadrosunda var olan ve bugüne kadar hiç öğrenci alınamamış 21 bölümün etkin hale getirilmesi için ek bina ve personel ihtiyacının karşılanması konusunda yetkili kurumlar nezdinde çalışma başlatılması.
 

6. Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi’nin teknik ve bürokratik tüm işlemleri tamamlanmıştır.“Kamulaştırma Kredisinin” çıkarılması için Eskipazar STK’ları olarak ilgili birimler nezdinde kulis çalışmaları başlatılması.
 

7. .“Eskipazar Turizm Strateji Planı” hazırlanarak turizm yol haritamızın belirlenmesi; Safranbolu,Eskipazar,Yenice,Eflani,Ovacık ilçeleri hep birlikte bir turizm destinasyonu haline gelebilmek için ortak bir çalışma başlatılması.
 

8. Antik kente yakın bir köyde ”Yaşayan Köy ve Tarım Müzesi Projesi“ geliştirilerek gelen misafirlere Eskipazar’ın yeme-içme, tarım ve kır-yayla kültürünün sergilenmesi, alışveriş imkânı sunulması,köy pansiyonculuğunun başlatılması imkanının araştırılması; Bunun için Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü ve Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği içine girilmesi.
 

9. ESKİPAZAR isminin, 1800 yıllık geçmişi olan “Eski Bir Pazar Yeri “olarak marka değerinin turizm açısından değerlendirilmesi için çalışma başlatılması.
 

10. Cumhuriyetle birlikte kurulan Ankara-Çankırı-Eskipazar-Filyos tarihi demiryolu hattında “Turizm Treni Seferleri” başlatılması için girişimde bulunulması; böylelikle Çankırı Kaya Tuzu Mağaraları, Eskipazar Hadrianoupolis Antik Kenti, Safranbolu Evleri,Yenice Kanyonları, Ovacık,Eflani sakin şehir potansiyelleri olmak üzere Batı Karadenizin tüm Tarihi-Doğal-Kültürel-Gastronomi ile Filyos Zonguldak sahilleriyle Karadenize çıkış potansiyellerinin bir paket olarak turizmin hizmetine sunulması fırsatının değerlendirilmesi.

11. Akkaya Jeotermal Suyunun jeotermel sera projesinde değerlendirilme imkânlarının araştırılması için bir komisyon kurularak teknik bir rapor hazırlanması.
 

12. Çetiören-Keltepe Kayak Merkezi arasına asfalt yol yapılması için girişimde bulunulması.
 

13. Eskipazar Açık Ceza İnfaz Kurumu kapasite geliştirme imkanlarının yetkili kurumlar nezdinde takibi.
 

14. Girişimci kadınlar için“Eskipazar Kadın Emeği Üretim ve Pazarlama Kooperatifi” kurulması imkânının araştırılması,kooperatif ürünlerinin pazara ulaşımı konusunda Belediye başta olmak üzere tüm imkânların seferber edilmesi.Kadınlar için sosyal ve ekonomik imkanların geliştirilmesi.
 

15. “Eskipazar’ın Coğrafi İşaretli Ürün Potansiyeli”ni belirlemek ve tescil ettirmek için Ayırt Edici Özellik ve Analiz Raporları noktasında teknik destek ve işbirliği içinde yeni bir çalışma başlatılması.Katma değere dönüştürülecek ürünlere öncelik verilmesi.
 

16. “Eskipazar Aşçılığı”nın hak ettiği değeri kazanması için, belirlenecek strateji doğrultusunda “Aşçılık Festivali”ve“Aşçılık Okulu” gibi stratejik çalışmaların başlatılması.
 

17. Anıtkabir ve TBMM’nin yapımında kullanılan Eskipazar Sarı Travertenlerinin, hediyelik eşya olarak “Anıtkabir Maketi” üretiminde değerlendirilmesi imkanlarının araştırılması.
 

18. Orman Genel Müdürlüğü’nün ”Gelir Getirici Tür Ağaçlandırması” (Gıda Ormanı) Projesinden yararlanmak için Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü ile işbirliğine gidilmesi.
 

19. Eğitim ve Öğretim alanında başarılı Öğrencilerimizi desteklemek amacı ile kurumsal bir yapı içinde burs verebilme imkanlarının araştırılması
 

20. Panel Düzenleme Kurulunca, ilçede kalkınma çalışmalarının sürdürülebilirliği için STK ları da içine alan “Eskipazar Proje Geliştirme ve Koordinasyon Merkezi” Oluşturulması.
 

Panelde ortaya çıkan bu sonuçların hayata geçirilmesi,izlenmesi ve değerlendirilmesi kurumsal bir yapı içinde sürdürülecek olup,panelde sunulan bildiriler ve yapılan konuşmalar kitap haline getirilecektir.
 

Kamuoyuna saygı ile duyururuz. 30.12.2019
 

ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI
ESKİPAZAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ESKİPAZAR EKONOMİK KALKINMA DERNEĞİ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mail Gönder


Ad Soyad :  *
Telefon No :  *
Mail Adresi :  *
Konu :
Mesaj :
Dosya Eklentisi :
Güvenlik Kodu :
   
     
      


YukariCik