ekoder.org

TARIMSAL YATIRIMLARA YÜZDE 50 HİBE PROJELER

TARIMSAL YATIRIMLARA YÜZDE 50 HİBE PROJELER

Tarım Bakanlığının Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi  hakkında 2014/43 sayılı Tebliğ 26 Ekim 2014 tarih ve 29157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup yüzde 50 hibe kapsamında çeşitli projeler desteklenmektedir.

Uygulama İlleri ve hibe destek kapsamındaki tarımsal yatırımlar ilgili tebliğde açıklanmaktadır.

Buna göre KARABÜK ilinin de içinde olduğu bazı uygulama illerinde bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, alternatif enerji kullanan yeni sera, alternatif enerji üretim tesisleri ile tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar için başvurular kabul edilmektedir.

Eskipazar’da yatırım yapmak isteyen ve yatırım alanlarını belirlemiş olan hemşehrilerimize talep etmeleri halinde prosedüre uygun Proje hazırlanması noktasında,Eskipazar Ekonomik Kalkınma  Derneğimizin girişimi ile Ankara’dan  destek sağlanabilecektir.

Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren altmış gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılacağından başvuru için sürenin geçirilmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Hemşehrilerimize duyurulur.

 
 


YukariCik