ekoder.org

DERNEK ÜYELİK FORMU

ÖRGÜTLENMEK HER BİREYİN ANAYASAL HAKKIDIR.

TC ANAYASASI MADDE 33- (Değişik: 3/10/2001-4709/12 md.)
Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir.


 

izlenecek yol

İndirilen form doldurularak imzalanır. Belge taranıp e-posta yoluyla yada imzalı belgenin fotoğrafı çekilerek whatsapp üzerinden derneğimize gönderilerek müracaat  işlemi tamamlanır. 

15 gün içinde Yönetim Kurulu kararı ilgiliye ve diğer üyelerimize  bildirilir

E-POSTA
eskipazarekoder@yandex.com 
mehmet.e.aslan@gmail.com
 WhatsApp:0532 725 71 55

 

  YukariCik