ekoder.org

GEREDE VE ESKİPAZAR HALKI "ÇEVRE KATLİAMINA DUR PLATFORMU" 4 NO‘LU BASIN AÇIKLAMASI (21.07.2023)

GEREDE VE ESKİPAZAR HALKI
GEREDE VE ESKİPAZAR HALKI “ÇEVRE KATLİAMINA DUR PLATFORMU” 4 NO’LU BASIN AÇIKLAMASI (21.07.2023)

GEREDE ÇAYI TEMİZ AKACAK

Bilindiği üzere, Gerede’de faaliyet gösteren Deri OSB ve Karma OSB’den Gerede Çayına arıtılmadan deşarj edilen kirletici konsantrasyonu yüksek endüstriyel atıksuyun Gerede’den başlayarak Filyos’a kadar 288 km boyunca çökerttiği ekosistemi geri kazanmak için GEREDE ve ESKİPAZAR ÇEVRE KATLİAMINA DUR PLATFORMU (ÇEKADUR) olarak bir mücadele sürdürmekteyiz. Bu konuda, bir yandan mücadele yürütülürken diğer yandan da sürekli kamuoyumuzu bilgilendirmekteyiz. Bu kapsamda Platformumuzun 1,2 ve 3 No’lu Basın bildirileri sosyal medya hesaplarımızdan ve www.ekoder.org internet sitemizden yayımlanmıştır.

1 NO’LU BASIN AÇIKLAMASI: http://www.ekoder.org/gerede-cayi-mucadelesi-1-nolu-kamuoyu-aciklamasi-12-03-2023--139571

2 NO’LU BASIN AÇIKLAMASI: http://www.ekoder.org/gerede-ve-eskipazar-halk-cevre-katliamina-dur-platformu-2-nolu-basin-aciklamasi-25-05-2023--139578

3 NO’LU BASIN AÇIKLAMASI: http://www.ekoder.org/birlikte-denetleyecegiz-01-06-2023--139579

Bugün yayınladığımız 4 No’lu Basın Açıklamamız; 12.07.2023 tarihinde Gerede Ticaret ve Sanayi Odasında, Çevre Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yrd. Sayın Gürsel ERUL Başkanlığında, tüm tarafların katılımı ile gerçekleştirilen toplantı ve bu toplantıda alınan kararları içermektedir.

ALINAN KARARLARDA GERİ ADIM YOK - İYİ YOLDAYIZ !

Toplantıda Platformumuzu; Platform Başkanı İlhan ARMAĞAN, Platform Sözcüsü Mehmet Emin ASLAN, Platform Danışmanları Prof.Dr Hasan ÇELİK, Prof Dr Menşure ÇELİK, Ziraat Mühendisi Selma ASLAN ve yöre halkımızı temsilen de Mustafa HALICI temsil etmişlerdir.

Aralıksız 3.5 saat süren ve zaman zaman tartışmalı geçen toplantıda Platform olarak;

Deri OSB’de var olan arıtmanın işlevsiz olduğunu, Gerede Çayının aktığı havzada kirlilik nedeniyle ekosistemin çöktüğünü, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliği-İdari usullar tebliği herkesi bağlayan yasal hükümler içerdiğini, Firmaların üretim yapabilmesi için önce Bakanlıktan Çevre İzni almaları gerektiğini, Çevre İzni alabilmek için de önce gerekli parametreleri sağlayan ARITMA TESİSİNİN bulunması gerektiğini, Çevre İzinleri olmadan üretimin sürdürülemeyeceğini, kirlilikten zarar gören 3. Kişilerin, çevre izinlerinin gözden geçirilmesini isteyebileceğini, çevre izninin gerekleri yerine getirilemiyorsa faaliyetin yasalarca durdurulacağını, amaçlarının üretimi durdurmak ya da çalışanları zora sokmak olmadığını, problemin çözümü için yapıcı tutum içinde olunduğunu, ama çevre katledilerek üretimin sürdürülmesine izin verilemeyeceğini, gelecek kuşakların hakkının yenildiğini, bunu bir vebal olduğunu, paranın yenen bir şey olmadığını, Paris Sözleşmesi, Yeşil Mutabakat, Karbon Ayak İzi, Sıfır Atık gibi uluslararası yükümlülüklerimizin temiz olmayan üretimlerin ticaretini sürdürmesine izin vermediğini, Avrupada İtalya’dan sonra üretimde 2. sırada olduğumuzu, Gerede deri sektörünün böyle giderse ihracat imkanlarının kalmayacağını, topluluğumuzun daha aktivist tutumlar sergileme talebini, Bakanlığımızın önderliğinde gelişen son olumlu gelişmeler karşısında çözüme dönük yatırımların gerçekleşmesine süre verilmesinin doğru olacağı yönünde hareket edildiğini, hem Deri OSB hem de Karma OSB’deki eksiklikleri bildiklerini, daha bu toplantının sabahında çaya kirli atıksu deşarjının videolarını çektiklerini ve haziruna gösterdiklerini, arıtma inşaatı bittikten sonra da yeterli olacağının garanti edilmesini istediğimizi, yeni yapılacak arıtma tesisinden deşarj edilen atık suyun online olarak uzaktan sürekli izlenmesi ve kirliliğin ölçülmesini içeren teknolojiyi talep ettiğimizi, ASKİ Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olan Gerede Çayına bırakılması gereken cansuyunun yeterince verilmediğini, verilmesinin talep edildiğini, bu hususun da takipçileri olduklarının bilinmesini, toplantımızda ASKİ’yi temsil eden Çevre Koruma Daire Başkanımızın konuya duyarlılık göstermesini beklediğimizi, Bakanlığın ASKİ nezdinde sonuç alıcı girişimleri ve neticelerini görmek istediğimizi, Türkiye genelinde çok kötü duruma gelmiş kirli havzalar listesine bizim havzamızın da eklenmesine müsaade etmeyeceğimizi ifade ettik.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genl Müdürlüğü uzmanları sahayı gezdiklerini ve tam bir çevre felaketi boyutundaki sorunu tüm çıplaklığı ile gördüklerini, söz konusu olumsuzluğun sürdürülebilir olmadığını ifade etmişlerdir.

Firma sahipleri ve OSB Müdürleri, arıtmalarının olduğunu ama verimli çalışmadığını, kirli üretimi sürdüremeyeceklerini bildiklerini, hem iç hukuk sisteminin hem de uluslar arası yükümlülüklerin farkında olduklarını, gerekli önlemleri alma iradesini samimi olarak taşıdıklarını, işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ve sorunu mutlaka çözeceklerini ifade etmişlerdir.

Bakanlık ve İl Müdürlüğü Yetkilileri, bu toplantıda da iradelerini, hiç eğip bükmeden sorunun mutlak çözümünden yana koymuşlardır. Önceki toplantıda alınan kararlarda sağlanan ilerlemeleri ve eksiklikleri toplantı öncesinde iki günlük saha gezileri ile tesbit ettiklerini ve önemli yol alındığını,

Karma OSB Paket arıtma ve 2024 yılı yatırım programı için yeni Merkezi Arıtma tesisi yönünde girişimlerin yapılmasını, Karma OSB’de arıtması olanların var olan bu sistemlerini Ön Arıtma olarak kullanabileceklerini beyan etmişlerdir.

Bakanlık yetkilileri, 2023 yılı Ekim ayı sonuna kadar arıtmanın çalışacağını ve Platformu da şimdiden davet ederek açılışını birlikte yapacağımızı beyan etmişlerdir. Daha da önemlisi, Gerede Çayının Temiz Akması için tüm sorumluluğu aldıklarını, o gün geldiğinde köylerde yöre halkı ile çayın kenarında birlikte piknik yapacaklarını, kutlayacaklarını ifade etmişlerdir.

Olumlu bir gelişme de, seçim öncesi ilerleme kaydettiğimiz Çevre Bakanı Sayın Murat KURUM’un bıraktığı yerden yeni Çevre Bakanı Sayın Mehmet HASEKİ’nin de aynı duyarlılığı taşıdığını Bakanlık yetkililerinin “Bakan bey buradan çıkacak sorunları döndüğümüzde bizlerden dinlemek istiyor, konuyu yakından takip ediyor ” diyerek ortaya koymaları oldu. .

Toplantıda Alınan Kararlar ve katılım sağlayan tarafların isimleri ektedir. Kamuoyuna saygı ile duyururuz. 21.07.2021
#GeredeÇayıTemizAksın

İlhan ARMAĞAN     Mehmet Emin ASLAN
Platform Başkanı     Platform Sözcüsü

Gerede ve Eskipazar Halkı Çevre Katliamına Dur Platformu

Ek-1

Toplantıya Katılan Kamu Kurumları · Bolu Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) · Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü · Gerede Belediye Başkanlığı · Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü · Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü · Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü · Tarım Ve Orman Bakanlığı-Su Yönetimi Genel Müdürlüğü · Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Toplantıya Katılan Gerede Deri ve Karma OSB de üretim yapan Özel firmalar · Linter Tekstil Limited Şirketi, · Halavet Gıda San. ve Tic A.Ş, · Gerede Jelatin Sanayi Ticaret A.Ş., · Gentuğ Tekstil Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş., · PRS Prestij Metal Toplantıya Katılan Sivil Toplum Kuruluşları · Gerede ve Eskipazar Halkı Çevre Katliamına Dur Platformu 

EK-2

Gerede Çayında Yaşanan Atıksu Sorununun Çözümü İçin Atıksu Altyapı Tesisleri Yönetimlerince Alınması Gereken Tedbirler
· Düzenli bir sanayi yapısı oluşturmak amacıyla şehir merkezinde kalan tabakhanelerin ivedilikle Gerede Deri İhtisas OSB‘ye taşınması, ·

- Gerede Deri İhtisas OSB‘ye taşınamayacak tabakhanelerde ise sadece kuru tipte üretim yapmak şartıyla faaliyetlere devam edilmesi,

- Tabakhaneler ile Gerede Deri İhtisas OSB arasındaki yağmur suyu hattının OSB ile olan bağlantısı ayrılacağından tabakhaneler bölgesindeki işletmelerin kanala bağlantılarının kesilmesi,

- Gerede Deri İhtisas OSB‘ye ait yeni atıksu arıtma tesisinin (AAT) 2023 yılı Ekim ayının sonuna kadar tamamlanarak faaliyete geçirilmesi ve bu konuda her türlü tedbirin alınması,

· Gerede Deri İhtisas OSB AAT‘nin 2. kademesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla 2024 yılı Yatırım Programına başvuru hazırlıklarının yapılması,

-Gerede Deri İhtisas OSB içerisinde bulunan yağmursuyu hatlarına atıksu deşarjı yapılıp yapılmadığına ilişkin denetimlerin sıkılaştırılarak varsa mevcut bağlantıların kesilmesi,

- Gerede Deri İhtisas OSB merkezi AAT’nin devreye alınması ile Tabakhaneler ve Gerede Deri İhtisas OSB arasındaki yağmur suyu hattının OSB ile olan bağlantısının ayrılarak AAT yükünü arttıran yağmur sularının Gerede Deri İhtisas OSB AAT’ye gelmesinin engellenmesi,

-Gerede Karma OSB içerisinde faaliyette olan ve faaliyete geçecek işletmelerin münferit AAT kurmalarına ihtiyaç kalmayacak şekilde bir merkezi AAT planlanması ve 2024 yılı Yatırım Programına başvuru hazırlıklarının yapılması,

- Gerede Karma OSB‘de, münferit AAT‘si bulunmayan sanayi tesislerinden kaynaklanan atıksuların arıtılmadan Gerede Çayı‘na deşarj edilmesini önlemek için merkezi AAT kuruluncaya kadar, İl Müdürlüğünce uygun görülecek bertaraf yöntemlerinin (foseptikte biriktirilerek uygun atıksu altyapı tesisine taşıma, paket arıtma vb.) uygulanmasıyla atıksuların bertarafının ivedilikle sağlanması, Gerede Karma OSB‘de yer alan münferit AAT‘lerin ve kurulması planlanan paket arıtmaların işletme sorumlulukları ile çevre izinlerinin ivedilikle protokol OSB yönetimine devredilmesi,

- Gerede Karma OSB içerisinde bulunan yağmursuyu hatlarına atıksu deşarjı yapılıp yapılmadığına ilişkin denetimlerin sıkılaştırılarak varsa mevcut bağlantıların kesilmesi,

-Işıklı Regülatörü için Gerede Çayı’ndan alınan sudan ekolojik su ihtiyacı dikkate alınarak gerekli can suyunun bırakılması ve bırakılan can suyu miktarının konunun tüm tarafları ile paylaşılması,

-Büyükşehir Belediyelerince içme ve kullanma suyu temin edilen su kaynaklarının korunmasına ilişkin çalışmalar 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (İSKİ Kanunu) gereğince Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüklerince çıkartılan Havza Koruma Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmekte olup tabakhaneler bölgesinden atıksu gelmesinin durdurulması tabakhaneler bölgesinden toplanan yağmur sularının havza dışına çıkarılması amacıyla, tabakhaneler ile Gerede Deri İhtisas OSB arasındaki yağmursuyu hattının OSB’den ayrılarak doğrudan alıcı ortama mansaplanmasının sağlanması,

-Köylerdeki fosseptiklerde gerekli bakım onarım işlemlerinin yapılması, · Dörtdivan AAT’nin yapımına ilişkin sürecin hızlandırılması gerekmektedir.

Mail Gönder


Ad Soyad :  *
Telefon No :  *
Mail Adresi :  *
Konu :
Mesaj :
Dosya Eklentisi :
Güvenlik Kodu :
   
     
      


YukariCik